تهران.البرزو شهرستان ها
09129499307
سنگ کاری آبنما

نمونه کارها

پروژه انجام شده
نمونه کار ها

نمونه کار ها انجام شده توسط سنگ کاری عظیمی با با بیش از 30 سال سابقه در تهران و شهرستان ها

ویدیو
نمونه ویدیو پروژه انجام شده

نمونه ویدیو پروژه انجام شده سنگ کاری عظیمی